Overeenkomsten - contracten


Elke vooruitgang voor uw onderneming gebeurt via het opstellen en ondertekenen van contracten. In tijden van economische hervormingen spreekt men al lang niet meer geijkte contractvormen. Elke dag zijn er nieuwe wetten die in uw contract moeten verwerkt worden. Raes & Partners zullen er steeds voor zorgen dat uw contracten conform de huidige wetgeving zijn opgesteld.

De advocaten van Raes & Partners zullen u bijvoorbeeld bijstaan in het opstellen van concessiecontracten of contracten van alleenverkoop met onder andere de overheid. Concessiecontracten dienen waterdicht te zijn en moeten in elk geval opgesteld en nagelezen worden door een jurist.

Een ander type contract dat zeer nuttig kan zijn is een geheimhoudingsovereenkomst. Deze zal u wettelijk in staat stellen bepaalde informatie in verband met een overname of eender welke overdracht geheim te houden. Ook hier zullen Raes & Partners ervoor zorgen dat uw rechten buiten schot blijven.

Tenslotte zal elke succesvolle onderneming op een bepaald moment taken en opdrachten moeten uitbesteden. De juristen bij Raes & Partners zullen u bijstaan in het opstellen van een contract van lastgeving of volmacht. Deze contracten zullen vaak ook conform de internationale wetgeving moeten zijn.

Advocaat Gent - Advocaat voor ondernemingen - Overeenkomsten en contracten - Invordering facturen en Incasso - Handelsrecht - Commercieel recht - Verkeersrecht - Bouwrecht - Huurrecht - Aanneming

Advocaten Raes & Partners: Koningin Fabiolalaan 56 A • 9000 GENT • Tel.: 09/222.93.00 • Fax: 09/222.56.00